تماس با ما


“اطلاعات تماس با فجرآیکلود”

آدرس پست الکترونیک:info@fajricloud.ir

(فقط در روزهای کاری و بین ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰(به وقت تهران) پاسخگو می‌باشد.)

“روزهای غیر کاری  بین ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (به وقت تهران) پاسخگو می‌باشد”


ارسال درخواست / پشتیبانی :